Regulamin zajęć w Akademii Dobrej Formy


 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu Akademii Dobrej Formy.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 3. Przystępując do zajęć oświadczają Państwo, że są zdrowi/ dziecko jest zdrowe i bez przeciwskazań może uczestniczyć w zajęciach na basenie.
 4. Akademia nie dokonuje zwrotów wpłat za nieobecność uczestnika na zajęciach, jedynie w przypadkach nieobecności długoterminowych spowodowanych chorobą.
 5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia zobowiązuje się odrobić zajęcia w innym, dogodnym dla Państwa terminie.
 6. Każdy uczestnik kursu winien posiadać:
  1. Strój kąpielowy,
  2. Czepek (najlepiej silikonowy),
  3. Okularki miło widziane, ale nie niezbędne,
  4. Klapki,
  5. Ręcznik,
  6. Dobry humor.
 7. Akademia odpowiada za dzieci podczas zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.
 8. Akademia nie zwraca wpłat zaliczkowych, tytułem rezerwacji miejsca.
 9. Indywidualna Lekcja Pływania obejmuje 45 minut zajęć w wodzie pod okiem instruktora pływania lub trenera pływania.
 10. Cena Indywidualnych Lekcji Pływania nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.
 11. Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia zajęć (na inny dogodny dla instruktora oraz kursanta termin), bez ponoszenia kosztów finansowych, informując niezwłocznie o tym fakcie instruktora telefonicznie co najmniej dzień przed planowanymi zajęciami. Ilość odwołanych zajęć nie może jednak przekraczać połowy wszystkich umówionych zajęć w danym miesiącu. W przypadku nie poinformowania instruktora o nieobecności, opłata za zajęcia powinna być dokonana zgodnie z cennikiem.
 12. Przystępując do zajęć w Akademii Dobrej Formy akceptują Państwo regulamin Akademii, regulamin Pływalni AKWARIUM w Boguszowicach, a także Wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez PHU Monika Milewska i MOSiR Rybnik zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Regulamin Aqua Fitness w Akademii Dobrej Formy


 1. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Zajęcia Aquafitness odbywają się na Pływalni Krytej „Akwarium” w Rybniku – Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3A
 3. Zajęcia Aquafitness trwają 45 minut. Czas basenowe liczy 70 minut od wejścia do wyjścia przez kasę pływalni, po przekroczeniu tego limitu następuje dopłata w kasie pływalni wg aktualnego cennika.
 4. Maksymalna wielkość grupy wynosi 25 osób.
 5. Akademia zapewnia uczestnikom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt.
 6. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się u instruktora przed zajęciami.
 • Stałe klientki Akademii dobrej formy mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc.
 • Deklarację w postaci zapisu należy dokonać do 28 dnia poprzedzającego miesiąca.
 • Niedopełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 29 każdego miesiąca Akademia Dobrej Formy rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc.

 1. Klientki Akademii dobrej formy mają obowiązek wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 2. Wykupione karnety na zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 3. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia nie ponosi odpowiedzialności, za porozumieniem stron pieniądze zostaną zwrócone lub zajęcia będą odrobione w dogodnym dla państwa terminie.
 4. Akademia nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach (w razie nieobecności można przekazać karnet innej osobie).
 5. Akademia nie zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
  • Za porozumieniem stron klientki mogą odrobić zaległe zajęcia pod warunkiem wolnych miejsc.
 6. Każdy uczestnik/uczestniczka kursu winien posiadać:
 • Strój kąpielowy,
 • Klapki,
 • Ręcznik,
 • Dobry humor
 • oraz korzystać z prysznica przed wejściem do niecki basenowej.
 1. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.
 2. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować instruktora przed zajęciami. Należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia oraz, że uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 2. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cennika oraz zmian w grafiku zajęć.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
  • Osoby poniżej 18-go roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Wykupując karnet na zajęcia Aquafitness akceptują państwo jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz a także Wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez PHU Monika Milewska i MOSiR Rybnik zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Uaktualnione 7.12.2018

Do pobrania