Regulamin

 

Regulamin zajęć w Akademii Dobrej Formy


 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 3. Przed przystąpieniem dziecka lub osoby dorosłej do zajęć należy podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajęć na basenie.
 4. Akademia nie dokonuje zwrotów wpłat za nieobecność uczestnika na zajęciach, jedynie w przypadkach nieobecności długoterminowych spowodowanych chorobą.
 5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia zobowiązuje się odrobić zajęcia w innym, dogodnym dla Państwa terminie.
 6. Każdy uczestnik kursu winien posiadać:
  1. Strój kąpielowy,
  2. Czepek (najlepiej silikonowy),
  3. Okularki miło widziane, ale nie niezbędne,
  4. Klapki,
  5. Ręcznik,
  6. Dobry humor.
 7. Akademia odpowiada za dzieci podczas zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.
 8. Akademia nie zwraca wpłat zaliczkowych, tytułem rezerwacji miejsca.
 9. Indywidualna Lekcja Pływania obejmuje 45 minut zajęć w wodzie pod okiem instruktora pływania lub trenera pływania.
 10. Cena Indywidualnych Lekcji Pływania nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.
 11. Istnieje możliwość, bez ponoszenia kosztów finansowych zapłaconej lekcji, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: przeniesienia ustalonej lekcji, odwołania ustalonej lekcji, informując niezwłocznie o tym fakcie instruktora telefonicznie. W przypadku nie poinformowania o tym fakcie instruktora, opłata za ustaloną lekcję przepada.
 12. Wykupując zajęcia w Akademii Dobrej Formy akceptują Państwo regulamin Akademii, regulamin Pływalni AKWARIUM w Boguszowicach, a także Wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Dobrej Formy i MOSiR Rybnik zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Regulamin Aqua Fitness w Akademii Dobrej Formy


 1. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Zajęcia Aquafitness odbywają się na Pływalni Krytej „Akwarium” w Rybniku – Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3A
 3. Zajęcia Aquafitness trwają 45 minut. Czas basenowe liczy 70 minut od wejścia do wyjścia przez kasę pływalni, po przekroczeniu tego limitu następuje dopłata w kasie pływalni wg aktualnego cennika.
 4. Maksymalna wielkość grupy wynosi 25 osób.
 5. Akademia zapewnia uczestnikom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt.
 6. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się u instruktora przed zajęciami.
 • Stałe klientki Akademii dobrej formy mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc.
 • Deklarację w postaci zapisu należy dokonać do 28 dnia poprzedzającego miesiąca.
 • Niedopełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 29 każdego miesiąca Akademia Dobrej Formy rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc.

 1. Klientki Akademii dobrej formy mają obowiązek wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 2. Wykupione karnety na zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 3. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia nie ponosi odpowiedzialności, za porozumieniem stron pieniądze zostaną zwrócone lub zajęcia będą odrobione w dogodnym dla państwa terminie.
 4. Akademia nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach (w razie nieobecności można przekazać karnet innej osobie).
 5. Akademia nie zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
  • Za porozumieniem stron klientki mogą odrobić zaległe zajęcia pod warunkiem wolnych miejsc.
 6. Każdy uczestnik/uczestniczka kursu winien posiadać:
 • Strój kąpielowy,
 • Klapki,
 • Ręcznik,
 • Dobry humor
 • oraz korzystać z prysznica przed wejściem do niecki basenowej.
 1. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.
 2. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować instruktora przed zajęciami. Należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia oraz, że uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 2. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cennika oraz zmian w grafiku zajęć.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
  • Osoby poniżej 18-go roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Wykupując karnet na zajęcia Aquafitness akceptują państwo jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz a także Wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Dobrej Formy i MOSiR Rybnik zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Do pobrania